Ανακοινώσεις

Δημοσίευση: 30-10-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά σίτισης κέτερινγκ

Δημοσίευση: 25-9-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά πετρελαίου θέρμανσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά πρωινού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά σάντουιτς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά σίτισης