Ανακοινώσεις

Δημοσίευση : 4/3/2019

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΗΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δημοσιευση : 10/2/2019

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ 

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

3.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

Δημοσίευση: 24/10/2018

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΟΛΛΗΤΑ 10 ΦΥΛΛΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

Δημοσίευση: 4-10-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επαγγελματιών του Δ. Δελφών για εμφιαλωμένο νερό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επαγγελματιών του Δ. Δελφών για σάντουιτς

Δημοσίευση: 9-5-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επαγγελματιών του Δ. Δελφών για υπηρεσίες μεταφοράς

Δημοσίευση: 30-10-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά σίτισης κέτερινγκ

Δημοσίευση: 25-9-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά πετρελαίου θέρμανσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά πρωινού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά σάντουιτς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά σίτισης