Εκπαιδευτικό υλικό του Κ.Π.Ε. Άμφισσας – Βιβλίο και Εργασίες

Ευτροφισμός                                                                            eytrofismos

Θερμοκρασία και θερμική ρύπανση νερού                                      thermiki

Τα δασικά συστήματα της Φωκίδας και η βιοποικιλότητά τους

                                                                                                  DASOSX