Προγράμματα

Το ΚΠΕ της Άμφισσας είναι περιφερειακού τύπου και πραγματοποιεί ημερήσια και πολυήμερα μαθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Άμφισσας είναι τα εξής:

  • Το Δάσος πηγή ζωής
  • Ελιά. Το δώρο των θεών στη Φωκική γή
  • Γεωπεριβαλλοντικά – γεωμυθολογικά μονοπάτια στη Φωκίδα
  • Πόλη και οικοσύστημα
  • Περπατώ, οδηγώ και μαθαίνω