Το ΚΠΕ της Άμφισσας είναι περιφερειακού τύπου
και πραγματοποιεί ημερήσια και πολυήμερα
μαθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
ΕΔΩ όλα τα προγράμματα για το σχολικό έτος 2018-2019

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Άμφισσας είναι τα εξής: