Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά-BACK

Το Δάσος πηγή ζωής

Η χρήση , καλλιέργεια και ζήτηση φυτών  με αρωματικές, φαρμακευτικές,  διατροφικές  η άλλες ιδιότητες  παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Περίπου 50.000 – 70.000 φυτικά είδη χρησιμοποιούνται  παγκοσμίως για την κατασκευή φαρμάκων,  900 ειδή   καλλιεργούνται, ενώ περίπου 3.000 φυτικά διατίθενται στη διεθνή αγορά  Σήμερα παγκοσμίως 15.000 είδη  απειλούνται με εξαφάνιση λόγου του τρόπου συγκομιδής - συγκέντρωσης στην άγρια φύση και συνεπώς η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αειφορικής διαχείρισης των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών  στο φυσικό τους περιβάλλον είναι αναγκαία

Η σημασία της βιοποικιλότητας των ειδών είναι προφανής για την οικολογική ισορροπία, σταθερότητα και λειτουργία των αναδραστικών μηχανισμών ενός οικοσυστήματος. Πέρα από αυτό, πολλά είδη στην οντογενετική τους εξέλιξη έχουν συνδεθεί στενά μεταξύ τους και η ύπαρξη του ενός εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Για το λόγο αυτό, η εξαφάνιση ενός είδους μπορεί να έχει συνέπειες που δεν μπορούν να προβλεφτούν.

Η διατήρηση των φυσικών πόρων των Αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών , η αποφυγή  των αρνητικών επιπτώσεων  στο περιβάλλον, ο σεβασμός  στους νόμους, οδηγίες και συμβάσεις, η εφαρμογή  ορθολογικών πρακτικών διαχείρισης  και υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών είναι βασικές αρχές για την αειφορική διαχείριση τους.

Στο Ελλαδικό χώρο μια σημαντική δεξαμενή Αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι τα φρυγανικά οικοσυστήματα (χαμηλοί θάμνοι με μικρά φύλλα όπως η ασφάκα, το θυμάρι, η αφάνα, ο ασπάλαθος, η λαδανιά, η γαλατσίδα κτλ ). Τα παραπάνω οικοσυστήματα απαντούν σε περιοχές, όπου πέφτουν λίγες βροχές ή όπου το πέτρωμα κάτω από το έδαφος είναι ασβεστολιθικό που μπορεί εύκολα να διαπεραστεί από το νερό. Σε ξηρές περιοχές (με μικρή βροχόπτωση και μακρά θερινή ξηρασία)πιθανότατα είναι ο φυσικός χώρος εξάπλωσής τους ενώ σε άλλες τα φρύγανα είναι το αποτέλεσμα της κακής ανθρώπινης παρέμβασης σε συνδυασμό με τη φωτιά και την υπερβόσκηση. Επίσης αποτελούν το πρώτο στάδιο επανάκαμψης των φυσικών οικοσυστημάτων εκεί που παλιά υπήρχαν καλλιέργειες.

Η διαχείριση των φυσικών πόρων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ο βιολογικός τους ρόλος στο φρυγανικό οικοσύστημα(πχ ενδιαίτημα  πολλών ειδών πανίδας ), οι μηχανισμοί προσαρμογής τους στη φωτιά και υπερβόσκηση, ο ρόλος τους στην εξέλιξη ενός μεσογειακού οικοσυστήματος (οικολογική διαδοχή) και στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης κτλ είναι άριστη αφορμή για αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0055

 

 

 

 

 

 

DSC_0122

 

 

 

 

 

DSC_0127

 

 

 

 

 

 

DSC_0025

 

 

 

 

 

 

DSC_0001

 

 

 

 

 

 

DSC_0159

 

 

 

 

 

 

DSC_0197

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

6 copy

 

 

 

 

 

039

 

Τα υπόλοιπα προγράμματα :