Το Δάσος πηγή ζωής

Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε το δάσος από τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε στη γη. Αρχικά ο' αυτό βρήκε τροφή, προστασία, καύσιμη ύλη, το εκχέρσωσε για να εκμεταλλευτεί την έκταση αυτή σαν χωράφι ή σαν λιβάδι κ.λ.π. Αργότερα με την εξέλιξη του πολιτισμού, η έντονη εκμετάλλευση του δάσους (αλόγιστες εκχερσώσεις, σπάταλη καυσοξύλευση, τουριστικά θέρετρα κ.λπ.) μαζί με τις δασικές πυρκαγιές, οδήγησε στον περιορισμό των δασικών εκτάσεων, την αντικατάστασή τους από δευτερογενείς φυτικές διαπλάσεις (π.χ., φρύγανα), ή ακόμη σε φαινόμενα ερημοποίησης.
Οι ωφέλειες του δάσους, πολύ σημαντικές για τον άνθρωπο, διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες. Οι άμεσες ωφέλειες αφορούν αυτές που προσφέρει το δάσος με μορφή υλικών αγαθών, ενώ οι έμμεσες αφορούν την προστατευτική σημασία του δάσους, την οικονομική, την υγιεινή, την κοινωνική και την αισθητική επίδρασή του. Σήμερα μετά από την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων ωφελειών του δάσους, η ιδέα της αειφορικής και πολλαπλής χρήσης του δάσους είναι από όλους αποδεκτή.

 

Τα δασικά οικοσυστήματα της Φωκίδας και η βιοποικιλότητά τους
Τα δασικά οικοσυστήματα του Νομού Φωκίδος αποτελούν φυσικές δεξαμενές, στις οποίες μπορούν να στηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Διαθέτοντας μία σημαντική βιοποικιλότητα (ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων) δημιουργούνται κατάλληλα πεδία για την άντληση πρωτογενούς γνωστικής ύλης που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παρά τη διάκριση της βιοποικιλότητας σε διάφορα επίπεδα, η προστασία της πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ενιαίο. Η προστασία κάθε επιπέδου εξαρτάται από την προστασία του προηγούμενου ή επόμενου επιπέδου. Η προστασία και διατήρηση των τοπίων εξαρτάται από την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων που τα συνθέτουν, η σταθερότητα των οικοσυστημάτων εξαρτάται από την προστασία και διατήρηση των ειδών που συμμετέχουν στη δομή τους δηλαδή από την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών.
Όσο περισσότερο πολύπλοκο είναι ένα οικοσύστημα, όσο δηλαδή περισσότερα είναι τα διαφορετικά είδη οργανισμών που υπάρχουν σ' αυτό, τόσο περισσότερες και πολυπλοκότερες είναι και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το οικοσύστημα να είναι σταθερότερο, γιατί αυξάνονται οι ευνοϊκές συνθήκες για διατήρηση της ισορροπίας του. Η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν συνειδητοποιήσουμε ότι η εξαφάνιση ενός είδους, μέσω των τροφικών σχέσεων επηρεάζει και τα υπόλοιπα είδη στο οικοσύστημα
Οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, πολίτες κ.λ.π.) πρέπει να καταλάβουν τους βασικούς κανόνες της οικολογίας και το πώς να ζήσουν με αυτούς. Χρειάζεται να αναπτύξουν τη συστημική σκέψη, τη σκέψη δηλαδή με όρους σχέσεων ζωντανών οργανισμών και να κατανοήσουν τις αρχές της οικολογίας ή της βιωσιμότητας της κοινότητας. Ένα οικοσύστημα δεν δημιουργεί σκουπίδια. Τα σκουπίδια ενός οικοσυστήματος είναι η τροφή κάποιου άλλου. Μόνο οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν δημιουργήσει σκουπίδια. Σε ένα οικοσύστημα όλη η ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο. Η βιοποικιλότητα είναι βασικός όρος για να διατηρηθεί και να συνεχιστεί η ζωή.
Με επίκεντρο αυτό ακριβώς το οικοσύστημα οι επιμορφούμενοι πρόκειται να κατανοήσουν την αλληλοσύνδεση των περιβαλλοντικών ζητημάτων με τα φυσικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά ζητήματα. Επιπλέον, μέσα από την προσωπική τους δράση και συμμετοχή εκπαιδεύονται για την αειφορία.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται (εργασία πεδίου) στη περιοχή Λιανοκλάδι του όρους Γκιώνα , στην περιοχή Παλαιοπαναγιά του Εθνικού δρυμού Παρνασσού ή σε άλλη δασική περιοχή των παραπάνω ορεινών όγκων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την γεωγραφική προέλευση των σχολείων.
Μονοήμερο η Πολυήμερο. Δημοτικό (Γ´-Δ´- Ε´- ΣΤ´) - Γυμνάσιο – Λύκειο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0055

 

 

 

 

 

 

DSC_0122

 

 

 

 

 

DSC_0127

 

 

 

 

 

 

DSC_0025

 

 

 

 

 

 

DSC_0001

 

 

 

 

 

 

DSC_0159

 

 

 

 

 

 

DSC_0197

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

6 copy

 

 

 

 

 

039

 

Τα υπόλοιπα προγράμματα :