Εξοπλισμός του ΚΠΕ

Το νέο κτίριο του ΚΠΕ που εγκαινιάστηκε στις 13/6/2007 καλύπτει επιφάνεια 1400τ.μ. περίπου, αποτελείται από δώδεκα (12) λειτουργικές αίθουσες και δεκατέσσερις (14) κοιτώνες με ικανότητα φιλοξενίας 47 ατόμων.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Κέντρου του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης των διαγωνισμών προβλέπεται να λειτουργήσουν οι παρακάτω χώροι:

 • Εργαστήρια:
  • Οικολογίας και διαχείρισης μεσογειακών οικοσυστημάτων
  • Η/Υ
  • Κατασκευών
  • Νερού – εδάφους
  • Βοτανικό μουσείο (Herbarium)
  • Μετεωρολογίας
 • Αίθουσες:
  • Σεμιναρίων
  • Δημιουργικής απασχόλησης
  • Βιβλιοθήκη
  • Αίθουσες διδασκαλίας (τρεις)
  • Αίθουσα με υποδομή κουζίνας
 • Αποθήκη
 • Γραφείο Παιδαγωγικής Ομάδας
 • Κοιτώνες με κλίνες για 47 άτομα