Εκπαιδευτικό υλικό του Κ.Π.Ε. Άμφισσας – Βιβλίο και Εργασίες