Η Ελιά στο χώρο και το χρόνο.
Video - παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για το πρόγραμμα της Ελιάς.

Ελιά - Άμφισσας

Δελφοί

Χρησμοί γυρεύουν ερμηνίες.
Video - παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για το πρόγραμμα των Δελφών.

Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια
του φυσικού περιβάλλοντος της Φωκίδας.

Εγκυκλοπαίδεια

Χερσαία αιολικά πάρκα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις H περίπτωση των πάρκων Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας – Oι επιπτώσεις τους στο τοπίο “

Γεώτοποι και βιοποικιλότητα Η περίπτωση των Δολινών των ανωδασικών οικοσυστημάτων του Παρνασσού