Εκπαιδευτικό υλικό του Κ.Π.Ε. Άμφισσας

Η Ελιά στο χώρο και το χρόνο.
Video - παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για το πρόγραμμα της Ελιάς.

Ελιά - Άμφισσας

Δελφοί

Χρησμοί γυρεύουν ερμηνίες.
Video - παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για το πρόγραμμα των Δελφών.

Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια
του φυσικού περιβάλλοντος της Φωκίδας.

Εγκυκλοπαίδεια

Απο λαχίδι σε λαχίδι
Τετράδιο δραστηριοτήτων του ΚΠΕ Άμφισσας.

Ποες, θάμνοι, δέντρα
της Φωκίδας.

poes

ΞΗΥΓΞΓΞΗΚΓΗΓΗΞΚΓΗΞ