Επιστημονικό υλικό με αναφορές στη Φωκίδα

Η Ελιά στο χώρο και το χρόνο.
Video - παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για το πρόγραμμα της Ελιάς.

Ελιά - Άμφισσας

Δελφοί

Χρησμοί γυρεύουν ερμηνίες.
Video - παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για το πρόγραμμα των Δελφών.

Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια
του φυσικού περιβάλλοντος της Φωκίδας.

Εγκυκλοπαίδεια

laxidi

Απο λαχίδι σε λαχίδι
Τετράδιο δραστηριοτήτων του ΚΠΕ Άμφισσας.

Ποες, θάμνοι, δέντρα
της Φωκίδας.

poes