Ετικέτα: Ιστορικό ΚΠΕ Άμφισσας

Σχετικά με το ΚΠΕ

Σύντομο ιστορικό Mε την 72942 /Γ2 11/07/2002 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίσσης αποφασίζει να διεκδικήσει την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στην Άμφισσα και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Άμφισσας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση καταλλήλου κτιρίου και την σύνταξη της σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα Read More …