Γεωμυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά
αρχαία μονοπάτια στη Φωκίδα

Η λέξη «γεωπεριβαλλοντικά» είναι σύνθετη και αποτελείται από δύο συνθετικά, από τα οποία το ένα σχετίζεται με τις μεταβολές του ανάγλυφου, της γεωλογίας και κλίματος μιας περιοχής στο χώρο και το χρόνο (αβιοτικά στοιχεία, γεώτοποι κτλ), ενώ το άλλο με την έννοια του περιβάλλοντος (αβιοτικά και κυρίως βιοτικά χαρακτηριστικά) συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Η λέξη «γεωμυθολογικά» είναι επίσης σύνθετη. Τα δύο συνθετικά της συνδέουν τη γεωλογική, γεωγραφική και κλιματική εξέλιξη μιας περιοχής (στη συγκεκριμένη περίπτωση την περιοχή της Φωκίδας) με τους μύθους που αναφέρονται σε αυτήν. Ουσιαστικά η λέξη «γεωμυθολογικά» προσπαθεί να διασυνδέσει τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον με τις γεωλογικές και κλιματικές αλλαγές πριν την ιστορική περίοδο, δηλαδή κατά τη «μυθολογική» περίοδο, στη βάση όχι των ιστορικών καταγραφών (οι οποίες άλλωστε δεν υπάρχουν) αλλά των μύθων της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα της Αρχ. Ελλάδας. Και οι δυο λέξεις από κοινού αναδεικνύουν την περιβαλλοντική και γεωλογική προσέγγιση στην ερμηνεία των μύθων και της μυθολογίας. Στη Φωκίδα υπάρχουν, ακόμη και σήμερα, ίχνη από αρχαία μονοπάτια. Δύο από αυτά διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο για το Μαντείο των Δελφών. Το μονοπάτι της Κίρρας - Δελφών και το Μονοπάτι Δελφών - Κωρύκειο Άντρο. Η βιωματική μελέτη της βιοποικιλότητας, των γεωτόπων, της διαχείρισης του νερού, τις ερημοποίησης καθώς και η ερμηνεία των μύθων που συνδέονται με τα παραπάνω, που αναδεικνύονται και από τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, είναι άριστη αφορμή για αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Αρχαίο μονοπάτι Κίρρας- Δελφών.
Το μονοπάτι της Κίρρας - Δελφών ξεκινάει από τη θάλασσα από το λιμάνι της Κίρρας στον βόρειο κορινθιακό κόλπο και αφού διασχίζει το κατάφυτο με ελαιόδεντρα Κρισσαίο Πεδίο (ελαιώνα της Άμφισσας), όπου βρισκόταν στην αρχαιότητα ο πυθικός Ιππόδρομος των Δελφών που διεξάγονταν τα Πύθια, φτάνει ανεβαίνοντας τις πλαγιές του Παρνασσού , στον χώρο των Δελφών. Την ίδια διαδρομή ακολουθούσαν οι προσκυνητές για να φτάσουν στο φημισμένο Μαντείο όταν αποβιβάζονταν στην αρχαία Κίρρα, καθώς και τα υλικά που ξεφορτώνονταν στο λιμάνι της με τον ίδιο προορισμό.To ίδιο μονοπάτι διασχίζουν όσοι παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται(εργασία πεδίου) στο μονοπάτι Δελφών – Κίρρας. Είναι μονοήμερο η πολυήμερο. Δημοτικό(Γ´-Δ´- Ε´- ΣΤ´) - Γυμνάσιο –Λύκειο.

 

Τα άλλα προγράμματα :