Κυκλοφορική αγωγή, ρύπανση και κλιματική αλλαγή

Τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί οδηγοί. Είναι γνωστό ότι τα αυτοκίνητα λόγω των καυσαερίων  που εκπέμπουν,  συμμετέχουν στο πρόβλημα της διαταραχής του φαινομένου του θερμοκηπίου, στο φωτοχημικό νέφος, στη κλιματική αλλαγή κτλ. Η ενημέρωση των παιδιών για τα θέματα της ρύπανσης (του ατμοσφαιρικού αέρα από καυσαέρια, του εδάφους και νερού  από βαριά μέταλλα και τοξικές χημικές ουσίες, της  ηχορύπανσης κτλ), είναι απαραίτητη και μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικότερα στη δημιουργία αλλά και αλλαγή στάσεων, όσον αφορά την αειφορική χρήση των μέσων μεταφοράς. Πχ προτίμηση μαζικών μέσων μεταφοράς, χρήση ποδηλάτου, όχι άσκοπες μετακινήσεις κτλ. Τα παιδιά επίσης θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η επιλογή του χώρου και μηχανικής των δρόμων είναι βασικής σημασίας για την αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως πλημμυρικά φαινόμενα, ηχορύπανσης, διαταραχής της βιοποικιλότητας κτλ.

 Επίσης η ενημέρωση των παιδιών για θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους στο δρόμο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφήνεται αποκλειστικά στους γονείς ή στην Αστυνομία, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που ξέρουν από την πείρα τους τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές και ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι, για να διδάξουν στους μαθητές όσα πρέπει να γνωρίζουν. Η καλλιέργεια οδικής συνείδησης δεν ξεκινά στην ηλικία που κάποιος μπορεί να εξασφαλίσει άδεια οδήγησης. Η καλλιέργεια οδικής συνείδησης είναι μια διαδικασία δια βίου μάθησης που πρέπει να ξεκινά από την προδημοτική και σχολική ηλικία, να συνεχίζεται με την εκπαίδευση των μαθητευόμενων και έμπειρων οδηγών και να καταλήγει στην ενημέρωση των ηλικιωμένων χρηστών του δρόμου.

Τα άλλα προγράμματα :