Νομοί εμβέλειας του ΚΠΕ

Α/θμιας Εκπαίδευσης

Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας.

Β/θμιας Εκπαίδευσης

Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας.

 

Το 60% των μαθητών που δέχεται το ΚΠΕ είναι από τους νομούς εμβέλειας ενώ το υπόλοιπο 40% είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα.