Η διαχείριση υδάτινων πόρων στο αστικό οικοσύστημα, το κανάλι του Μόρνου

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στο αστικό οικοσύστημα: Το κανάλι του Μόρνου

Η παροχή πόσιμου ύδατος και η απομάκρυνση-διαχείριση  των υγρών αστικών αποβλήτων είναι οι θεμελιώδεις προτεραιότητες σε ένα αστικό οικοσύστημα. Χωρίς αυτές τις δύο λειτουργίες, η ζωή σε ένα αστικό κέντρο γίνεται αβίωτη.  Η τροφοδότηση νερού στο αστικό οικοσύστημα είναι μια σύνθετη και δαπανηρή λειτουργία. Το νερό από το φυσικό περιβάλλον (ποταμούς, φυσικές ή τεχνητές λίμνες, φράγματα κλπ) αφού καθαριστεί στις κεντρικές υδρευτικές εγκαταστάσεις και απολυμανθεί από πιθανά  μικροβιακά φορτία/ χλωρίωση, διυλιστήρια, διοχετεύεται με αγωγούς σε κάθε σημείο του αστικού οικοσυστήματος. Από τα όμβρια ύδατα που διαβρέχουν το έδαφος των πράσινων χώρων που περιβάλλουν την πόλη (πχ. των πάρκων), όσα δεν απορροφηθούν, απορρέουν στις αδιάβροχες επιφάνειες των χτισμένων χώρων και των δρόμων, για να εκκενωθούν στους υπονόμους, μαζί με τα υπόλοιπα υγρά, αστικά απόβλητα. Οι διαδικασίες κατεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός,  επεξεργασίας λάσπης κτλ) αποτελούν αναγκαιότητα αν σκεφτεί κανείς ότι ο κάθε άνθρωπος καταναλώνει για τις ανάγκες του δέκα λίτρα νερού την ημέρα. Η κατεργασία των υγρών αποβλήτων έχει σαν στόχο το διαχωρισμό των αιωρούμενων και διαλυμένων μέσα στο νερό ουσιών, , την απολύμανση του απομένοντος νερού και την απόδοση του καθαρού στη φύση.

 

Στα βόρεια της  Άμφισσας (2 χιλιόμετρα),  βρίσκεται η σήραγγα  εξόδου του νερού από τη η τεχνητή λίμνη του Μόρνου.   Στην έξοδο του νερού μέσω υδροστροβίλων μετατρέπεται η δυναμική και κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική (YHΣ Γκιώνας) ενώ παράλληλα  διυλιστήριο νερού τροφοδοτεί τη πόλη. Η αειφορική διαχείριση και χρήση του  νερού  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις ανθρώπινες  καταναλωτικές ανάγκες. Η ποιότητα του νερού, η κατανόηση της πολυπλοκότητας του κύκλου του νερού στο αστικό οικοσύστημα, οι διαταραχές που προκαλούν τα αστικά λύματα στα υδάτινα οικοσυστήματα και στα υπόγεια νερά και η αναγκαιότητα κατεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων είναι άριστη αφορμή για αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0055

 

 

 

 

 

 

DSC_0122

 

 

 

 

 

DSC_0127

 

 

 

 

 

 

DSC_0025

 

 

 

 

 

 

DSC_0001

 

 

 

 

 

 

DSC_0159

 

 

 

 

 

 

DSC_0197

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

6 copy

 

 

 

 

 

039

 

Τα υπόλοιπα προγράμματα :