Κάστρα και ακροπόλεις: Το κάστρο της Ωριάς των Σαλώνων

Κάστρα και ακροπόλεις. Το κάστρο των Σαλώνων (της Ωριάς)

Η επιλογή τοποθεσίας μιας πόλης και η ανάπτυξή της εξαρτάται από  φυσικά και οικονομικά χαρακτηριστικά όπως: Η κεντρικότητα, η επικοινωνία με διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές  γεωμορφολογικές περιοχές ως ζώνη διακίνησης,   η γεωλογία, το ανάγλυφο , το κλίμα κτλ.  Παράλληλα η ανάγκη φρούρησης και άμυνας των οικισμών για οικονομικούς και στρατηγικούς λόγους   οδήγησε στην κατασκευή οχυρώσεων, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Ακροπόλεις   ή κάστρα κατασκευάζονταν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα ιστορικά δεδομένα κάθε εποχής χαρακτηριζόμενα  και για την καίρια από πλευράς τοπίου τοποθέτησή τους στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Σε βραχώδη λόφο, σε θέση επιλεγμένη με σοφία από τους αρχαίους προγόνους μας με φυσική οχύρωση, το Κάστρο των Σαλώνων  δεσπόζει την πόλη της Άμφισσας. Προοριζόταν για την επιτήρηση του Κρισσαίου πεδίου και της χερσαίας οδού που συνδέει τη Πελοπόννησο με τη Θεσσαλία.   Θεμελιώνεται από ογκόλιθους που ανάγονται στη κλασική και ελληνιστική περίοδο. Πάνω στα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης κατασκευάστηκε το   ισχυρό κάστρο των Σαλώνων, από τους Βυζαντινούς, Φράγκους, Καταλανούς και Οθωμανούς, όπως αποτυπώνεται  και στους τρόπους δόμησης.  Επίσης χρησιμοποιήθηκε για πολεμικούς σκοπούς στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου.   Η Ακρόπολη της Άμφισσας διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας συμβάλλοντας στην κοινωνική-οικονομική και ιστορική εξέλιξη της πόλης  και γενικότερα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Η εξέλιξη της πόλης της Άμφισσας με πυρήνα   το κάστρο της, η διαχείριση της βιοποικιλότητας του κάστρου και της ευρύτερης περιοχής του,  του νερού των πηγών του κάστρου, η προέλευση των υλικών  κάστρου/αειφορική προσέγγιση,  οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στο χώρο και το χρόνο στο κάστρο κτλ, είναι άριστη αφορμή για αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0055

 

 

 

 

 

 

DSC_0122

 

 

 

 

 

DSC_0127

 

 

 

 

 

 

DSC_0025

 

 

 

 

 

 

DSC_0001

 

 

 

 

 

 

DSC_0159

 

 

 

 

 

 

DSC_0197

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

6 copy

 

 

 

 

 

039

 

Τα υπόλοιπα προγράμματα :