Μήνας: Απρίλιος 2015

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας. Εδώ μπορείτε να βρείτε θέματα που αφορούν το Κ.Π.Ε. Άμφισσας και το περιβάλλον της Φωκίδας, και φυσικά την περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

Σχετικά με το ΚΠΕ

Σύντομο ιστορικό Mε την 72942 /Γ2 11/07/2002 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίσσης αποφασίζει να διεκδικήσει την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στην Άμφισσα και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Άμφισσας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση καταλλήλου κτιρίου και την σύνταξη της σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα Read More …

Στόχοι του ΚΠΕ

Να ευαισθητοποιεί τους νέους σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής στην κατεύθυνση της αειφορίας.

Εξοπλισμός του ΚΠΕ

Το νέο κτίριο του ΚΠΕ που εγκαινιάστηκε στις 13/6/2007 καλύπτει επιφάνεια 1400τ.μ. περίπου, αποτελείται από δώδεκα (12) λειτουργικές αίθουσες και δεκατέσσερις (14) κοιτώνες με ικανότητα φιλοξενίας 47 ατόμων.

Προγράμματα

Το ΚΠΕ της Άμφισσας είναι περιφερειακού τύπου και πραγματοποιεί ημερήσια και πολυήμερα μαθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Άμφισσας είναι τα εξής: Το Δάσος πηγή ζωής Ελιά. Το δώρο των θεών στη Φωκική γή Γεωπεριβαλλοντικά – γεωμυθολογικά μονοπάτια στη Φωκίδα Πόλη και οικοσύστημα Περπατώ, οδηγώ και μαθαίνω